Zaktualizowana do rozporządzenia RODO

 

Podstawowe informacje

Dane osobowe przetwarzamy na potrzeby komunikacji oraz realizacji powierzonych zadań i projektów.

Dane osobowe, które zwykle zbieramy to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Jeżeli wystąpi potrzeba uzyskania innych danych, powiadomimy Cię o tym i przedstawimy uzasadnienie.

Główną osobą zarządzającą powierzonymi danymi osobowymi jest właściciel firmy – Robert Kolański.

 

Czas przetwarzania

Dane przetwarzamy co najmniej tak długo jak trwa komunikacja lub realizacja zadań. Jeżeli realizowane zadania wiążą się z gwarancją lub innym okresem, w którym konieczne będzie skorzystanie z danych osobowych, to te dane pozostaną u nas. Należy tutaj szczególnie pamiętać o możliwości istnienia przepisów prawnych, skarbowych, bankowych, które mogą zobowiązywać przedsiębiorców do przechowywania danych osobowych klientów nawet do 5 lat od momentu wystawienia dokumentu księgowego. W momencie, w którym realizacja zostanie definitywnie zakończona, dane zostaną usunięte.

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

  • Prawo dostępu do danych – uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania oraz kopii danych
  • Prawo do sprostowania danych – poprawienie danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie
  • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) – usunięcie danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ograniczenie wyłącznie do przchowywania
  • Prawo do przenoszenia danych – jeżeli będzie to technicznie możliwe, przekażemy Państwa dane do wskazanego podmiotu
  • Prawo do sprzeciwu lub wycofania zgody – sprzeciw wobec przetwarzania danych lub cofnięcie zgody

Powyższe prawa mogą Państwo realizować składając wniosek poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio na nasz adres e-mail. Zastrzegamy sobie okres 14 dni na ustosunkowanie się do otrzymanego wniosku.

 

Przekazywanie danych osobowych

W niektórych przypadkach przekazujemy dane osobowe wykonawcom i podmiotom trzecim:

  • do podwykonawców, klientów oraz dostawców – jeżeli wymaga tego komunikacja niezbędna do realizacji projektu (są to zwykle dane typu imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu)

Ponadto dane osobowe są przetwarzane na naszych serwerach oraz w narzędziach służących do komunikacji w celu realizacji zadań (takim narzędziem jest np. poczta e-mail).

 

Naruszenie danych osobowych

W przypadku, gdy dojdzie do naruszenia danych osobowych (np. wyciek lub nieuprawniony dostęp) jesteśmy zobowiązani do powiadomienia odpowiednich organów oraz osób poszkodowanych. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednią procedurę na wypadek takiej sytuacji. Zostaną również wdrożone odpowiednie środki profilaktyczne zapobiegające podobnym przypadkom w przyszłości.

 

Cookies

Stosowanie plików cookies

KOLBUILD Robert Kolański, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczęśliwa 10/16 53-446 Wrocław, NIP: 898-190-55-54, właściciel serwisu kolbuild.pro gwarantuje Użytkownikom serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Serwis kolbuild.pro informuje, że używa na stronach www technologii cookies, tzw. ciasteczek.

Czym są Cookies?

Cookies, znane również jako HTTP cookies, pliki cookie, ciasteczka to zazwyczaj małe porcje informacji wysyłane przez stronę internetową i przechowywane w plikach przeglądarki internetowej użytkownika. Główną funkcją cookies jest możliwość odczytania zebranych danych w celu umożliwienia obsługi konta użytkownika i odtworzenia jego poprzednich aktywności w serwisie. Cookies nie zawierają niebezpiecznych plików, które mogłyby spowodować zmiany konfiguracyjne w urządzeniu użytkownika. Ustawienia cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, co oznacza, że cookies stosowane przez KOLBUILD może odczytać wyłącznie KOLBUILD.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Dlaczego i jak stosujemy pliki Cookies?

KOLBUILD korzysta z plików cookies w celu głównie:

  • anonimowej analizy zachowań i preferencji użytkowników (ulepszanie struktury i zawartości serwisu)
  • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji strony (np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do rozdzielczości urządzenia)
  • reklamowym, wykorzystywanie do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, korzystając z serwisu kolbuild.pro możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google lub YouTube. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Kolbuild © Copyright 2023 Polityka prywatności